اهداف و افقهای پیش رو


قطب نمای در افق 2 ساله به جایگاه 10 در بین برترین سایت های ایران از نظر وب سایت الکسا قرار خواهد گرفت و در افقی 5 ساله به جایگاه 20 سایت برتر جهان قرار خواهد گرفت. ما در نظری داریم محتوای تولیدی قطب نما را ابتدا برای کاربران ایرانی و سپس با ترجمه ای روان در اختیار سایر ملل جهان قرار دهیم و از این رو 20 زبان را برای مقصد محتوای تولیدی قطب نما در نظر گرفته ایم .
البته در کنار ارائه محتوا به دنبال راه اندازی دفاتری در کشورهای هدف خود به منظور تسهیل صادرات فنی محتوا و در عین حال محصولات ارگانیک و صنایع دستی هستیم.

آینده قطب نما ، آینده ای روشن و سراسر موفقیت می باشد